∆∆∆

J U S T be

J U S T  be . . . 
It's all about art & space. 

imagesfeature-bg-2jpg 

J U S T  feel 
effortless 
J U S T  breathe  
move with  Y O G Ines
J U S T  be
do what you feel like 
J U S T  be part of  I N O S 

03398e8d-11ab-49f0-9ead-57f48cc5d4f4jpg

J U S T  call / write / drop in
I N E S  P A R I E N T E 
+43.664.91 48 46 8  / infinita @ inespariente.com 

/// T R E F F P U N K T F U G E